1 2 3 4 5 6 7 8

Croeso i Ysgol Gorslas

Dosbarth Mrs Price cliciwch yma i weld gwaith i eich plentyn tra eu bod yn hunain ynysu

  

Llythyr bwysig yn trafod plant yn dychwelyd i'r ysgol yn Mis Medi 2020

Please click to open

Diweddariad 25-9-20 (1)

File size: 993 KB (PDF File)

Diweddariad 25-9-20

File size: 983 KB (PDF File)

Profi COVID19 gwybodaeth i rieni

File size: 188 KB (PDF File)

Bwydlen Tymor Yr Hydref 2020

File size: 512 KB (PDF File)

Tymor Yr Hydref Gorslas 2020

File size: 268 KB (PDF File)

Llythyr Rhieni 10 7 20

File size: 215 KB (PDF File)

Llythyr diwedd y tymor

File size: 127 KB (PDF File)

Medi 2020 Gorslas

File size: 154 KB (PDF File)

Fideo yn dangos sut bydd yr ysgol yn edrych wrth iddo gael ei ail agor - plis cliciwch ar y linc

https://www.j2e.com/ysgol-gynradd-gorslas/Mr+Roberts/videos+nol+ir+ysgol/Yn+ol+ir+ysgol

Gwybodaeth i rieni plant Blwyddyn 6 sy'n symud i Ysgol Maes y Gwendraeth

Please click to open

Pontio Maes Y Gwendraeth

File size: 135 KB (PDF File)

Gwybodaeth bwysig yn trafod ail agor Ysgol Gorslas 

Please click to open

1 Cytundeb Cartref Ysgol CYMRAEG Gorslas

File size: 436 KB (PDF File)

Hybiau Gofal Care Hubs

File size: 377 KB (PDF File)

Canllaw Dychwelyd I Ysgol Gorslas

File size: 286 KB (PDF File)

Llythyr I Rieni Am Diabetes

File size: 266 KB (PDF File)

 

PWYSIG - Gwybodaeth am coronafeirws (Covid-19)

Holiadur pwysig i weithwyr allweddol

Plis cliciwch ar y linc isod

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k25IeJehjxdAshafsTtEh9ZUOUU2TzJHOTFLTUIzNUZFTEMySEpaUUtRQS4u   

Holiadur pwysig yn trafod os ydych yn bwriadu i'ch plentyn i fynychu'r ysgol cyn gwyliau'r Haf

Plis cliciwch ar y linc isod

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k25IeJehjxdAshafsTtEh9ZUMkQ5NDJBTFMzNDg4S1g2TlNOSjdPQVhQQy4u 

Please click to open

Llythyr i Rieni am ail agor ysgolion

File size: 290 KB (PDF File)

Llythyr bwysig i rieni yn trafod gwaith y plant tra bod yr ysgol ar gau

 

Please click to open

GD6246 COVID Parentsletter Cy

File size: 458 KB (PDF File)

GD6246 COVID Parentsletter En

File size: 453 KB (PDF File)

Llythyr I Rieni Ysgol Gorslas (1)

File size: 271 KB (PDF File)

Llythyr I Rieni Ysgol Gorslas

File size: 86 KB (Word File)

Cliciwch yma i weld gwaith i eich plentyn tra bod yr ysgol ar gau

 

Darpariaeth ar gyfer gweithwyr hanfodol

 

Gweler y ddolen

 

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/darparu-gofal-i-blant-gweithwyr-allweddol/

 

Gwybodaeth ynghylch dosbarthu prydau ysgol am ddim

 

 
http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/03/parhau-i-ddarparu-prydau-ysgol-am-ddim/#.XnpLbt-TLnF

 

 

Mae Ysgol Gynradd Gorslas yng nghanol pentref Gorslas. Mae'r wefan hon wedi cael ei baratoi i roi gwybod i ddarpar rieni a chynulleidfa ehangach am y paratoadau niferus ac amrywiol sydd yn cael eu gwneud gan ddisgyblion yr ysgol.

Defnyddiwch y botymau llywio uchod i'ch tywys o gwmpas y wefan i gael rhagor o wybodaeth am yr ysgol.

                                          

Datganiad Cenhadaeth

(Ffocws Heddiw)

I greu amgylchedd dysgu hapus, diogel ac ysgogol lle gall pob aelod o gymuned yr ysgol fagu hyder a datblygu eu llawn potensial trwy gyfrwng yr Iaith Gymraeg

 

Ein Gweledigaeth

(Ffocws ar y dyfodol)

Yn Ysgol Gorslas, ceisiwn greu awyrgylch dysgu ac addysgu hapus a diogel sy'n symbylu ac yn darparu ar gyfer anghenion ysbrydol, moesol, meddyliol a chorfforol pob plentyn, trwy hybu disgwyliadau uchel trwy'r ysgol. Anelwn at sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle i ddatblygu i'w lawn botensial a ffynnu o fewn diwylliant ysgol ddwyieithog gariadus digidol a chefnogol.

 

Cliciwch yma i weld clipiau fideo sy'n esbonio HWB i'r cyfnod sylfaen 

 

Cliciwch yma i weld y dudalen polisiau