1 2 3 4 5 6 7 8

Croeso i Ysgol Gorslas

PWYSIG - Gwybodaeth am coronafeirws (Covid-19)

 Holiadur pwysig i weithwyr allweddol 

Plis cliciwch ar y linc isod

Cais am ddarpariaeth addysg mewn ysgol- Education provision at school application 25/1/21 (office.com)

 

Please click to open

2021 01 08 Llythyr Ysgolion Cynradd

File size: 148 KB (PDF File)

Llythyr Rhieni 7 1 21

File size: 207 KB (PDF File)

Dysgu O Bell Ionawr 20201

File size: 138 KB (PDF File)

Llythyr Ionawr 2021

File size: 233 KB (PDF File)

Profi COVID19 gwybodaeth i rieni

File size: 188 KB (PDF File)

 

 

Cliciwch yma i weld gwaith i eich plentyn tra bod yr ysgol ar gau

 

 

 

 

Mae Ysgol Gynradd Gorslas yng nghanol pentref Gorslas. Mae'r wefan hon wedi cael ei baratoi i roi gwybod i ddarpar rieni a chynulleidfa ehangach am y paratoadau niferus ac amrywiol sydd yn cael eu gwneud gan ddisgyblion yr ysgol.

Defnyddiwch y botymau llywio uchod i'ch tywys o gwmpas y wefan i gael rhagor o wybodaeth am yr ysgol.

                                          

Datganiad Cenhadaeth

(Ffocws Heddiw)

I greu amgylchedd dysgu hapus, diogel ac ysgogol lle gall pob aelod o gymuned yr ysgol fagu hyder a datblygu eu llawn potensial trwy gyfrwng yr Iaith Gymraeg

 

Ein Gweledigaeth

(Ffocws ar y dyfodol)

Yn Ysgol Gorslas, ceisiwn greu awyrgylch dysgu ac addysgu hapus a diogel sy'n symbylu ac yn darparu ar gyfer anghenion ysbrydol, moesol, meddyliol a chorfforol pob plentyn, trwy hybu disgwyliadau uchel trwy'r ysgol. Anelwn at sicrhau bod pob disgybl yn cael y cyfle i ddatblygu i'w lawn botensial a ffynnu o fewn diwylliant ysgol ddwyieithog gariadus digidol a chefnogol.

 

Cliciwch yma i weld clipiau fideo sy'n esbonio HWB i'r cyfnod sylfaen 

 

Cliciwch yma i weld y dudalen polisiau