(rhieni/ gofalwr) Yn ystod yr amser anodd yma, gwnewch beth sy'n gweithio orau i chi a'ch teulu. Os oes unrhyw gwestiynau neu broblemau danfonwch e-bost a byddwn yn ateb mor gyflym ag y gallwn ni.

 

Byddwn yn parhau i edrych a gadael sylwadau ar unrhyw waith o fewn ffolderi J2E. (HWB - J2E - My files - Upload file). Nid oes unrhyw bwysau i roi unrhyw beth yn y ffolderi (os nad ydych yn gallu gwneud - eich dewis chi yw e), byddwn yn edrych trwy'r llyfrau pan fyddwch yn dychwelyd i'r ysgol.

 

Please click to open

Tymheredd Bl 1

File size: 145 KB (PDF File)

Tymheredd Bl 2

File size: 121 KB (PDF File)

Llyn Llech Owain Taflen Derbyn

File size: 179 KB (PDF File)

Llyn Llech Owain Bl1

File size: 175 KB (PDF File)

Llyn Llech Owain Bl2

File size: 179 KB (PDF File)

Stori Llyn Llech Owain

File size: 397 KB (PDF File)

Tshirt

File size: 87 KB (PDF File)

Plât Portmeirion

File size: 101 KB (PDF File)

Gwaith Cartref Dosbarth Derbyn

File size: 223 KB (PDF File)

Gwaith Cartref Blwyddyn 1

File size: 188 KB (PDF File)

Gwaith Cartref Blwyddyn 2

File size: 280 KB (PDF File)